top
logo

Pro registrované
feed-image Feed Entries
Home
Oseva Agri Chrudim, a.s.
Oznámení o přípravě fúze PDF Tisk Email
Společnost Oseva Agri Chrudim, a.s., se sídlem č.p. 159, 538 61  Kočí, IČ 474 52 471, zapsaná v OR pod sp. zn. B 806/KSHK, jako zúčastněná nástupnická společnost, plníc informační povinnost podle § 39a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přeměnách"), tímto oznamuje, že zahájila přípravu fúze se společnostmi DOUBRAVA a.s., se sídlem č.p. 159, 538 61  Kočí, IČ 481 73 045, zapsaná v OR pod sp. zn. B 963/KSHK, a Zemědělská společnost Luže, a.s., se sídlem Svatopluka Čecha 396, 538 54  Luže, IČ 259 38 606, zapsaná v OR pod sp.zn. B 1568/KSHK, jako společnostmi zanikajícími, přičemž všechny tyto zúčastněné společnosti uložily podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách do sbírky listin obchodního rejstříku k výše uvedeným spisovým značkám projekt fúze sloučením zanikajících společnosti s nástupinickou společností.
 
Úřad práce pomáhá

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na našem úřadu práce.

Attachments:
Download this file (Letak_SÚPMV_ukončení.pdf)Úřad práce[ ]166 Kb
 
Profil firmy PDF Tisk Email

 

Toto jsou internetové stránky společnosti Oseva Agri Chrudim, a.s., se sídlem Kočí 159, PSČ 538 61  Kočí, IČ 47452471,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 806.


Společnost Oseva Agri Chrudim, a.s. je členem koncernu AGROFERT, řízeného společností AGROFERT, a.s., IČ 26185610

 


 

Společnost Oseva Agri Chrudim, a.s., se zabývá především zemědělskou výrobou. Byla založena v roce 1992. Společnost navázala na třicetiletou tradici v semenářské specializaci. Má pronajato 3.357 ha, které se nacházejí převážně v katastrálních územích v okolí Chrudimi, Slatiňan, Hrochova Týnce a obce Kočí.

Řídící a správní centrum se nachází v obci Kočí, vzdálené od Chrudimi pouhých 6 km. Zde také mají sídlo všechny čtyři závody. Jedná se o závod živočišné výroby, pomocné výroby a služeb pro rostlinnou výrobu, rostlinné výroby, společně se závodem autodopravy a těžké mechanizace.

V roce 2007 získala ve společnosti Oseva Agri Chrudim, a.s., majoritní podíl společnost ZZN Pardubice, a.s., která byla součástí skupiny AGFH a v roce 2010 zfúzovala se společností Cerea, a.s.  

Rostlinná výroba se specializuje především na produkci osiv obilovin a luskovin. K propagaci jednotlivých, zde pěstovaných odrůd, slouží přehlídka polních pokusů „Naše pole“, která se koná vždy v poslední dekádě června a dává návštěvníkům i odborné veřejnosti přehled o pěstovaných odrůdách, ochraně rostlin, hnojení a agrotechnice.

Celková výměra pěstovaných obilovin činí 1.500 ha, z toho 1.300 ha pšenice a 200 ha ječmene. Luskoviny se pěstují na 300 ha, kukuřice 250 ha, řepka ozimá 420 ha, vojtěška 420 ha, technická cukrovka na 430 ha. Zbývající plochy slouží pro méně významné plodiny. Technologie výroby se postupně mění s tím, jaké nové postupy jsou do jednotlivých operací výroby, hnojení a ochrany rostlin zaváděny. V současné době jsou rozhodující operace v polní výrobě prováděny technikou od firmy Case a John Deere.

Na činnost rostlinné výroby navazuje závod pomocných výrob a služeb pro rostlinnou výrobu. K nim je přidružena a technologicky navazuje „Čistící stanice osiv Kočí, okres Chrudim, s.r.o.“, která se zabývá úpravou a finalizací osiv. Byla vybudována společně s firmou SELGEN, a.s. Maximální roční kapacita „ČSO“ je deset tisíc tun. Skutečný prodej osiv je však limitovaný požadavky zemědělců a ročně činí 5–6 tisíc tun.

Pomocné činnosti tvoří výroba krmných směsí. Provozy se nachází spolu se sklady obilovin v obci Nabočany. Mísírna krmných směsí má roční kapacitu 10 tisíc tun. Skutečná výroba je však závislá na požadavcích firem, provozujících živočišnou výrobu. Výroba krmných směsí pro vlastní potřebu představuje menší část kapacity.

Dalším závodem se sídlem v Kočí je závod autodopravy a těžké mechanizace. Vybaven je silničními i terénními nákladními automobily typu Liaz a Tatra, nakladači a rypadly, které svou kapacitou umožňují bezproblémové řešení všech přepravních potřeb v rámci akciové společnosti, včetně rozvozu vyrobených osiv. V obdobích, kdy nejsou na autodopravu kladeny velké požadavky ze strany společnosti, najdou tato vozidla uplatnění při externí přepravě pro různé odběratele, v celkovém objemu cca 7–8 mil. Kč ročně.

Závod živočišné výroby, jehož správní budova se nachází v areálu „Mléčné farmy dojnic Kočí“, se zabývá chovem skotu. Chov skotu je specializován na produkci mléka. K tomuto účelu byla v roce 1999 dokončena rekonstrukce farmy dojnic, která odpovídala tehdejším požadavkům na chov dojnic holštýnského plemene. Mimo tuto farmu je umístěn pouze odchov jalovic v Nabočanech a výkrm býků na volném ustájení v Hrochově Týnci. O celém tomto úseku živočišné výroby lze říci, že umožňuje dosahování velmi dobrých výsledků výroby, srovnatelných se zahraničím i v tvrdých konkurenčních podmínkách.